Bạn muốn biết ngày tháng năm sinh âm lịch và mệnh (Kim,Mộc,Thủy,Hỏa,Thổ) của mình dựa vào ngày sinh dương lịch

Nghe thầy phán

Soạn tin : XEM AL Ngaysinh.Thangsinh.Namsinh gửi 8309

Ví dụ : XEM AL 02.06.1988 gửi 8309

Bạn muốn biết ngày tháng năm sinh âm lich của mình dựa vào ngày sinh dương lịch

Nghe thầy phán

Soạn tin : XEM AL Ngaysinh.Thangsinh.Namsinh gửi 8209

Ví dụ : XEM AL 02.06.1988 gửi 8209

Bạn muốn biết mình sinh vào cung hoàng đạo (Kim Ngưu,Song Tử,Bảo Bình...) nào, chắc hẳn bạn biết rằng mỗi cung sẽ có ảnh hưởng đến tính cách và hoạt động của bạn

Soạn tin : XEM TP Ngaysinh.Thangsinh gửi 8509

Ví dụ : XEM TP 02.06 gửi 8509

Con số Đường đời là con số quan trọng nhất trong Số thuật. Nó nói lên những tài năng, thử thách, cơ hội và bài học mà một người sẽ trải qua trên đường đời.Chúng có thể là thiên bẩm, cũng có thể là kết quả thu nhặt được từ những bài học trong cuộc sống

Bạn muốn biết mình thuộc con số nào,ý ngĩa của con số đó

Soạn tin : XEM SDD Ngaysinh.Thangsinh.Namsinh gửi 8609

Ví dụ : XEM SDD 02.06.1988 gửi 8609

Bạn muốn biết nghành nghề nào phù hợp với với năm sinh của bạn

Nghe thầy phán

Soạn tin : XEM NN Ngaysinh.Thangsinh.Namsinh gửi 8309.

Ví dụ : XEM NN 02.06.1988 gửi 8309